Унифарм АД

Начало Управление на качеството
Управление на качеството
Управление на качествотоДобрата производствена практика е задължителна за фармацевтичните компании-производители на лекарствени средства и представлява система от международно признати правила, която обхваща всички страни на производството - персонал, помещения, съоръжения, материали, документация, качествен контрол и има за цел да осигури безопасност, ефикасност и съответствие с фармакопейната спецификация на лекарствуния продукт.

Тези правила са насочени към всички аспекти на производствения процеси и гарантират трите основни регулаторни критерия, необходими за производството и употребата на лекарствени продукти за осигуряване на качествено лечение - качество, ефективност и безопасност.

• Унифарм е първият български фармацевтичен производител, получил лиценз за Добра производствена практика от Изпълнителната агенция по лекарствата през 1999 г.

• През 2006 г. Унифарм бе сертифицирана по ISO 9001, а през 2008 г. получи сертификат по ISO 13485 и Директива 93/42/ЕЕС за концентрати за хемодиализа.

През 2009 г. Унифарм получи GMP сертификат от Изпълнителната агенция по лекарствата в България, който успешно бе подновен през 2013 г.Управление на качеството се осъществява се на две нива:


Отдел за контрол на качеството - от входа на лекарствените суровини до изхода на готовия продукт.
Отдел за осигуряване на качеството в съответствие с Добрата производствена практика.