Унифарм АД - Продукти
Начало Твърди лекарствени форми
Твърди лекарствени форми

Основно място в производството на фирмата продължават да заемат таблетните форми, с приложение при заболявания на сърдечно-съдовата, гастроентерологичната, неврологичната и дихателната система.

Таблетното производство заема около 86% от цялата реализирана продукция. За 2016 г. са произведени 192 млн. таблетки. Работните процеси се изпълняват посредством гъвкав режим, който цели да осигури надеждно протичане на производствения цикъл и точност при изпълнение на поставените срокове за реализиране на готовата продукция в дистрибуторската мрежа.

Двата модула на Таблетен цех са изцяло реконструирани и обновени съгласно актуалните изисквания на добрата производствена практика, като са инвестирани 3051 хил. евро. Производствените съоръжения и захранващите с въздух и вода системи са конструирани и изпълнени в съответствия с актуалните международни стандарти. Общата площ на Таблетен цех е 1500 м2, като неговият капацитет е 500 млн. таблетки годишно, което ще задоволи повишеното търсене на пазара.

Покриването на голяма част от най-съществените фармако-терапевтични категории позиционира фирмата като традиционен и добре познат производител, който се стреми да запази доверието на потребителите и чийто основен принцип е осигуряване на качествени лекарства с грижа за пациентите.


Твърди лекарствени форми
Твърди лекарствени форми Твърди лекарствени форми
 alt


Вихрослойната сушилня BFS на Bohle e специално конструирана за тангенциално гранулиране и тангенциално обвиване на гранули и пелети. Кулата на сушилнята е изпълнена с 12 bar устойчивост на ударно налягане, което гарантира опазването на околната среда и безопасност на работещите. Притежава 7 филтърни касети, които се почистват автоматично на ротационен принцип.Това гарантира no-стабилно обвиване и сушене на гранулата от традиционните системи с изтръскване на филтъра. Тези касети се монтират и демонтират много бьрзо, в случай на смяна на продукта. Вихрослойната сушилня е снабдена със система за контрол и отчитане на количеството постъпващ гранулиращ разтвор за определено време. Сушилнята е снабдена и със система за зареждане и разтоварване на продукта, което гарантира минимално депониране на продукта в работната среда. Голямо предимство е системата за подготовка на постъпващия въздух, което гарантира производството на продукти с високо качество.
Мобилният, ръчно управляем универсален повдигач РН 200 на Bohle се състои от повдигаща мачта, повдигателен механизъм заедно с окачването на товара, лебедка и носеща количка. Повдигащата мачта има два стабилни профила (вилици) за повдигане на товара, а мачтата е направена от галванизирана и хромирана стомана, като no този начин осигурява изпълнение съгласно GMP и експлоатация без нужда от поддръжка на повдигателния механизъм. Окачването на товара се състои от две масивни вилици от кръгъл профил неръждаема стомана, чийто размер зависи от товара. Bohle контейнерът е изработен от неръждаема стомана и е предназначен за смесване на сухи прахообразни продукти и гранули, с капацитет за смесване от 20 до 80 % от обема му. 

Турбо cumo BSF 200 на Bohle ce използва за гранулиране на твърди сухи или влажни продукти. Може да се придвижва самостоятелно с помощта на интегрирана количка, като цялата ситова глава може да се позиционира no височина в зависимост от съоръженията, включени в производствения цикъл.

Затворената система на Bohle за смесване в контейнери е специално разработена за хомогенизиране на сухи фармацевтични смеси. Основава се на противотоковия принцип и гарантира изключително меко смесване на продуктите за сравнително кратко време и при ниска скорост на смесване. При нея се избягва замърсяване на продукта и на помещението при работа. Използването на контейнери с различна вместимост позволява производството на различни no големина партиди, с възможност за мащабиране. Модулният дизайн на машините Bohle позволява бързо и лесно интегриране на смесителя в производствения поток и автоматизация на процесите. По отношение на конструкцията, функционирането и контрола, устройството отговаря на съвременните изисквания на GMP.Миксер-гранулатор Fielder Pivot - 25 е предназначен за смесване и влажно гранулиране, както и сушене и калибриране на сухи компоненти при производството на твърди дозирани форми. Възможността за провеждане на основните процеси при производството на изсушен гранулат в едно съоръжение е предимство. Провеждането на технологичния режим в затворена система в най-малък брой съоръжения намалява до минимум възможността за депониране на произвеждания продукт в работната среда. Улесняват се дейностите по почистване и се намалява риска от кръстосано замърсяване. Системата за нанасяне на гранулиращия разтвор посредством сгъстен въздух и дюзи, дава възможност и за включване на малки количества активни (лекарствени) вещества под формата на разтвори. Това позволява тяхното равномерно разпределение. Миксер-гранулаторът притежава система за сушене под вакуум. Това дава възможност за сушене при по-ниска температура иподобрява качеството на произвежданите продукти. Автоматизираната система за управление на миксер-гранулатора позволява провеждане на технологичния режим с минимум участие на оператор. По този начин се гарантира висока степен на възпроизводимост и повтаряемост на резултатите.

Таблетна преса Korsch XL 400 FTuMa впечатляващ списък от успехи, a FT дизайнът дава ново ниво на иновациите базирани на XL 400. FT дизайнът предлага оптимално усъвършенстване на смените в машината и смяната на револверната глава, както и изключителния изход и прецизен контрол на теглото на таблетките при най-висока скорост на пресата. Таблетна преса Korsch XL 400 FT предлага нов стандарт в GMP с достъпност до компресорната зона. Комбинацията от бързи връзки и гладки повърхносmu позволяват бързо почистване и смяна. Таблетната преса работи с производителност 250 хил. табл./час. Машината е изключително мощна. Със своята предварителна и основна компресия от     1OO kN, и уникален структурен дизайн се елиминират вибрациитe на главата и основната рама. Резултатът е изключително намаляване на нивата на работния шум.

Таблетна преса Korsch XL 400 FT е оборудвана със захранващо устройство, осигуряващо постоянен и равномерен поток на таблетната смес. Това позволява поддържане на теглото на таблетките в тесен диапазон при най-висока скорост на пресата. Уникалната компресорна спираща ос удължава времето на престой и повишена твърдост на таблетките за продукти, които зависят от това време.

Таблетна преса Korsch XL 400 FT се характеризира с потребителски ориентиран, тъчскрийн HMI диалогов интерфейс. Електронна програма следи за проверка и поддръжка на цялата система, чрез която се извършват всички настройки и откази на машината, както и изхвърляне на таблетките. Таблетна преса Korsch XL 400 FT е напълно автоматизирана за лесно управление и контрол на силата на пресоване и единично изхвърляне на таблетките. Машината осъществява автоматично вземане на проби с обратна връзка, съхранява данните за партидата и притежава детектор за контрол на  метални частици в таблетките.
Филмиращото устройство на Bohle ВТС 100 е предназначено за обвиване на таблетки. То е с перфориран барабан и се различава със своята функционалност и изключителни резултати, постигнати благодарение на иновативни идеи, приложени както във филмиращия процес, така и в почистващите функции. Несъмнените експлоатационни и технически качества са резултат от патентования дизайн на въздушния поток. Вече няма опасност от изсушаване на спрея, като загубите са сведени дo минимум (под 5%), а качеството на филмираната структура е значително подобрена. Геометрията на барабана заедно със смесващите пластини гарантира сигурно и нежно боравене с таблетите. Филмираните таблетки изцяло автоматично и без остатък се изнасят от съоръжението в контейнерите  за съхранение. Предната и задната част на корпуса  на устройството са направени от масивни панели  от неръждаема стомана, които са здраво свързани с квадратни тръби. Стоманени капаци служат като уплътнение на съоръжението откъм производствената зона и могат да бъдат демонтирани странично, за да се инспектира барабана отвътре. Работи с капацитет 100кг.табл. на зареждане с водно разтворими суспензии.Долната част на машината е проектирана като затворен обем с дренажна връзка, като пo този начин дава възможност на барабана да се върти във вода пo време на почистване. Устройството е проeктирано за монтаж „през стена” и се препоръчва да бъде инсталирано пo такъв начин, че вграденото табло с превключватели, пневматичното устройство и моторът на барабана да са достъпни от техническата зона, а барабана с широките ревизионни отвори - от производствената зона.

Сърцевината на филмиращото устройство е перфорираният барабан. Спираловидните смесващи пластини гарантират грижливо и внимателно движение на таблетките. Отношението дължина към диаметър на барабана в съоръжението на Bohle e по-голямо в сравнение с традиционните филмиращи устройства. Това води до значително по-нисък таблетен слой, а следователно и до по-малко статично налягане в този слой. Така се елиминира слепването и сдвояването на таблети.


 


Блистер-автомат Romaco Noack 623 e машина за опаковане в блистери на таблетки, дражета, капсули и ампули. Базовата машина за опаковане на блистери Noack 623 се състои от:

              -  задвижване, честотен контрол;

              -  развиване на формовъчното фолио;

              -  мрежов транспорт;

              -  станция за контактно нагряване;

              -  секция за залепване с хидравлично задвижване;

              -  секция за херметическо затваряне;

              -  агрегат за рязане с матрица;

              -  мрежово проследяване края на фолиото за формоване;

              -  навиване на отпадъка;

              -  бърза смяна на форматните части.


Блистер-автоматът работи с капацитет 250 блистера/мин. и е снабден с цветна камера за контрол на качественото зареждане на продукта.Автоматът за опаковане в кутии Romaco е проектиран и произведен в съответствие с ЕС и отговаря на критериите на GMP стандарти. Той е хоризонтална машина с пулсиращо действие и е предназначен за опаковане на блистери в предварително залепени кутии. Машината е подготвена за автоматично подаване на продукта и е снабдена с датчици за идентификация на опаковъчните материали. Работният цикъл се осъществява с вземане на кутии от магазин посредством засмукващи чашки, които се отварят и се позиционират между система от палци носени от ленти. Това осигурява кутиите да останат отворени пo време на транспорт. На трансферната станция за продукта, сгънатите листовки (взети от магазин или сгъвачна машина) се поставят в кутията с накрайник избутвач. При пренасяне на кутиите към изхода на машината, капаците им се затварят след кодиране и контрол. Автоматът е снабден със станция за контрол на готовата продукция. Машината е оборудвана със станция за фолиране на опаковани продукти пo 10 броя. Капацитетът на автомата е до 90 кутии в минута.