Унифарм АД - Продукти


Розувастатин

Търговско наименование:

Розувистат 20 мг

Генерично наименование:

RosuvastatinСъдържание в дозова единица:

Всяка филмирана таблетка съдържа 20 мг Розувастатин (rosuvastatin) еквивалентни на 20,790 mg розувастатин калций

Лекарствена форма и опаковка:

Кутия по 30 филмирани таблетки

Показания:

Лечение на хиперхолестеролемия
.
Възрастни, юноши и деца на възраст 10 или повече години, с първична хиперхолестеролемия (тип II а, с изключение на хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия) или смесена дислипидемия (тип II б) като добавка към диетата, когато резултатът от диетата и други нефармакологични мерки (напр. физически упражнения, намаляване на теглото) не е задоволителен.
Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия като добавка към диетата, както и с друго липидопонижаващо лечение (напр. LDL афереза) или когато това лечение не е подходящо.
.
Предотвратяване на сърдечно-съдови събития
.
Предотвратяване на значителни сърдечно-съдови събития при пациенти, за които е преценено, че са в повишен риск за първоначално сърдечно-съдово събитие, като добавка към коригирането на други рискови фактори.

Начин на приложение:

Перорално

Начин на отпускане:

С рецепта