Унифарм АД - Кариери
Начало Сътрудничество с университети
Сътрудничество с университети

30 % от служителите на Унифарм са възпитаници на Фармацевтичен факултет към Медицински университет София и Химикотехнологичен и металургичен университет – София.

Унифарм продължава сътрудничеството си с тези две висши учебни заведения. Служителите, дипломирали се  в и Химикотехнологичен и металургичен университет, продължават своето обучение, като изучават Фармация  във Фармацевтичен факултет към МУ София. Обучението се провежда по предварително утвърден учебен план, съобразен с нуждите на фармацевтичното производство.

Унифарм е компания, която цени желанието на младите хора за професионална реализация в сферата на фармацевтичното производство и от своя страна  през летния период дава възможност на студенти от Фармацевтичен факултет и от Химикотехнологичен и металургичен университет да провеждат своя стаж и практика в производствените звена на  предприятието. 

Това дава възможност на стажантите да  придобият практически умения още по време на следването си и да се запознаят в детайли с  дейността на фирмата. Някои от студентите, преминали своя производствена практика, продължават и след дипломирането си  професионалното си развитие като служители на  Унифарм.