Унифарм АД

Начало Структура и управление
Структура и управление
Дружеството има двустепенна форма на управление - надзорен съвет с членове д.и.н. Огнян Донев – председател, адв. Венцислав Стоев и д-р Стоян Гаров.

Управителен съвет с членове:
Д-р Огнян Палавеев – Председател на  УС и Изпълнителен директор
Д-р Огнян Палавеев – Председател на УС и Изпълнителен директор

Д-р Огнян Палавеев е роден на 22.05.1949 г. в София. Завършва висше образование в Германия. 40 години работи в областта на икономиката и търговията. През 2007 г. защитава дисертационен труд, с което му се присъжда научна степен „Доктор по фармация”.

От 21 години е Изпълнителен директор на Унифарм АД.
Основател и председател до 2009 г. на „Българска Генерична Фармацевтична Асоциация” /БГФАРМА/, член на Съвета на Директорите на Софарма АД и на Съвета на директорите на Ростбалканфарм – Русия, Председател на Сдружение „Общо Копривщенско Настоятелство”, член на Настоятелството на Японско-Българска изследователска фондация Хасуми – България.

инж. Димитър Чипанов - Зам. директор Инж. Димитър Чипанов - Зам. директор "Технически въпроси"

Димитър Чипанов е роден на 8.11.1953г. в гр. Бургас. Завършил е немска езикова гимназия в родния си град, Техническия университет в София и двугодишна следдипломна квалификация – икономика.

40 години работи основно в производствени предприятия.
От 21 години е заместник директор в Унифарм АД.

Женен с две деца.

Контакти


М.Ф. Владимир Илиев - Зам. директор М.Ф. Владимир Илиев - Зам. директор "Производствени въпроси"

Маг. фарм. Владимир Любомиров Илиев
Образование – висше фармация. Потомствен фармацевт трето поколение. Завършва висшето си образование през 1986 год. и веднага започва работа в Унифарм като технолог.

Целият трудов стаж е посветен на фирмата преминавайки през длъжностите н-к смяна, н-к таблетен цех и ръководител производство. От 2002 г. заема длъжността зам. Директор производствени и административни въпроси.
Член на УС на Унифарм АД от учредяване на същото.

Контакти
През 2015 година фирмата отбеляза 35 години от основаването си.


Унифарм АД има участие в следните сдружения и организации:
• член на управителния съвет на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА), както и чрез него е член на Европейската Генерична Асоциация със седалище в Брюксел
• член на Българо-Германската търговско-промишлена камара
• член на Конфедерация на индустриалците и работодателите в България (КРИБ).


Служители:
Към 31.12.2017г. в Унифарм работят общо 235 души, като 100 от тях са с висше образование, а останалите – със средно-специално. Магистър фармацевтите представляват 30% от служителите, 23% са химици, 12% са инженери и 8% - икономисти.