Унифарм АД - За инвеститори

Начало Пазарно участие
Пазарно участие
За периода 2004 – 2007 г. Унифарм АД отбелязва ръст на приходите от продажби на лекарствени продукти между 2,5% и 27%. Според доклад на IMS Health за България, Унифарм заема 20 място с 1,5 % пазарен дял от общия обем.

Унифарм - Пазарно участие

Унифарм АД се развива в унисон с общата пазарна тенденция. Развитието на фармацевтичния пазар в България от 2001г до 2006 се характеризира със средногодишен ръст – 18,5% . За периода 2007 – 2012 се очаква обемът на пазара в стойност да нарасне с близо 40% до 909 млн. евро, със средногодишен ръст от 5,6%.

Инвестиции

За периода от приватизацията на фирмата през юли 1998 г. до средата на 2006 г., са направени инвестиции в размер на 20 млн. лв.

• Разширен и модернизиран и преоборудван с нови машини е таблетният цех и е изградена нова производствена линия за твърди таблетни форми.
• Основно реконструиран и преоборудван е сектора за производство на концентрати за хемодиализа.
• Изградена е нова линия за течни лекарствени форми.
• Изграден и оборудван е нов контролно-аналитичен блок с всички принадлежащи химични и микробиологични лаборатории.
• Изцяло беше изградена нова административна сграда.
• Изградени бяха нови помещения на отдел “Осигуряване на качеството”.
• Беше изградена и оборудвана нова зала за вътрешно-фирмено обучение на персонала.
• Бяха създадени нови складови помещения по изискванията на ДПП за суровини, материали и готова продукция с обща площ 1700 кв. м.
• Обновена е материално-техническата база – компютри, нова сървърна станция и вътрешна мрежа за комуникация.
• Изцяло е подновена инфраструктурата на фирмата –изградени са нови гаражни клетки, сервиз за поддръжка на МПС.