Унифарм АД - За инвеститори

Начало Новини за Инвеститори
Новини за Инвеститори

2018

file icon pdf Одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД
 
file icon doc Уведомление за отказ за обявяване на поканата в Търговския регистър
 
file icon pdf Уведомление за прекратяване на старата и стартиране на нова процедура по преобразуване чрез вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД
 
file icon pdf Уведомление за смяна на ДВИ
file icon pdf Уведомление за проведено Извънредно общо събрание на акционерите на „Унифарм“ АД и за взетите решения на него


Уведомяваме Ви, че с писма до Българска фондова борса-София АД и Централен депозитар АД от 08.02.2018 г., Дружеството е поискало временно спиране на търговията с акции на „Унифарм“ АД.

 

file icon pdf Уведомление до КФН и Обществеността
file icon pdf Молба до БФБ за временно спиране на търговия с акции на "Унифарм" АД
file icon pdf Молба до ЦД за временно спиране на търговия с акции на "Унифарм" АД2017

file icon pdf Уведомление за одобрение на КФН на документи за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД
file icon pdf Уведомление за издаден LEI код
file icon pdf Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 20.09.2017 г.
file icon pdf Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 20.09.2017 г.
file icon pdf Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 20.09.2017 г.
file icon pdf Уведомление за подписан договор за вливане на Унифарм АД в Софарма АД
file icon pdf Уведомление за взето решение на УС за вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД
file icon pdf Изплащане на дивидент за 2016 г.
file icon pdf Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 03.08.2017 г.
file icon xlsx Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 29.06.2017 г.
file icon xlsx Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 26.06.2017 г.
file icon xlsx Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 22.06.2017 г.
file icon pdf Уведомление за реда за изплащане на дивидент на „Унифарм“ АД
file icon pdf Резултати от търгово предложение отправено от „Софарма“ АД за закупуване на акциите на останалите акционери на „Унифарм“ АД
file icon pdf Търгово предложение внесено от "Софарма" АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК 19.05.2017
file icon pdf Търгово предложение от "Софарма" АД
file icon pdf Приложение към търгово предложение
file icon pdf Становище от Управителния съвет на "Унифарм" АД
file icon pdf Търгово предложение внесено от "Софарма" АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК 25.04.2017
file icon pdf Търгово предложение внесено от "Софарма" АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК 17.03.2017
file icon pdf Tъргово предложение внесено от "Софарма“ АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК


2016

file icon pdf Tъргово предложение внесено от "Софарма“ АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК
file icon pdf Уведомление за разкриване на дялово участие

 

 

 

Уведомяваме Ви, че с писма до Българска фондова борса-София АД и Централен депозитар АД от 08.02.2018 г., Дружеството е поискало временно спиране на търговията с акции на „Унифарм“ АД.