Унифарм АД - За инвеститори

Начало Новини за Инвеститори
Новини за Инвеститори

2017

file icon pdf Уведомление за издаден LEI код
file icon pdf Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 20.09.2017 г.
file icon pdf Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 20.09.2017 г.
file icon pdf Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 20.09.2017 г.
file icon pdf Уведомление за подписан договор за вливане на Унифарм АД в Софарма АД
file icon pdf Уведомление за взето решение на УС за вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД
file icon pdf Изплащане на дивидент за 2016 г.
file icon pdf Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 03.08.2017 г.
file icon xlsx Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 29.06.2017 г.
file icon xlsx Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 26.06.2017 г.
file icon xlsx Уведомление от "Софарма" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от 22.06.2017 г.
file icon pdf Уведомление за реда за изплащане на дивидент на „Унифарм“ АД
file icon pdf Резултати от търгово предложение отправено от „Софарма“ АД за закупуване на акциите на останалите акционери на „Унифарм“ АД
file icon pdf Търгово предложение внесено от "Софарма" АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК 19.05.2017
file icon pdf Търгово предложение от "Софарма" АД
file icon pdf Приложение към търгово предложение
file icon pdf Становище от Управителния съвет на "Унифарм" АД
file icon pdf Търгово предложение внесено от "Софарма" АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК 25.04.2017
file icon pdf Търгово предложение внесено от "Софарма" АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК 17.03.2017
file icon pdf Tъргово предложение внесено от "Софарма“ АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК


2016

file icon pdf Tъргово предложение внесено от "Софарма“ АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК
file icon pdf Уведомление за разкриване на дялово участие