Унифарм АД - За инвеститори

Начало Корпоративно управление
Корпоративно управление
През 2007 година по инициатива на „Българска фондова борса - София” АД беше приет новият Национален кодекс за корпоративно управление, който обхваща основните световно приети принципи за най-добри практики за добро корпоративно управление.

Във връзка с това, УС на Унифарм АД прие програма за добро корпоративно управление, която е основана върху принципите на обновения кодекс.

Текстът на Националния кодекс за корпоративно управление може да изтеглите тук.