Унифарм АД - Продукти

Търговско наименование:

ОСНОВЕН БИКАРБОНАТЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 8,4% Плюс
Етикети:

Състав:

Състав

Количество

Натриев Хидрогенкарбонат

84 g/l

Натриев тиосулфат

10 g/l

Пречистена вода

До 1l


Опаковка:

Бутилки РЕТ с обем 5 и 6 литра.

Показания:

За хемодиализни процедури на болни с хронична бъбречна недостатъчност със сърдечно-съдови и мекотъканни калцификати, породени от нарушен минерален метаболизъм, както и за профилактика на отлаганията на калцификати при същия контингент.

Начин на приложение:

Екстракорпорално, с апарат "изкуствен бъбрек" в комбинация с Кисели бикарбонатни концентрати за хемодиализа в съотношение 1,225л Основен бикарбонат 8,4% Плюс + 1л Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа + 32,775л вода за хемодиализа

Начин на отпускане:

За болнична употреба