Унифарм АД - Продукти

Търговско наименование:

ГРУПА КИСЕЛИ БИКАРБОНАТНИ КОНЦЕНТРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА CHD-А44
Етикети:

Състав:

Йонен

състав

Концентрация, mmol/ l

А44.1

А44.2

А44.3

А44.4

А44.5

А44.6

А44.7

А44.8

А44.9

А44.10

А44.11

А44.12

Na +

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

K+

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Ca 2+

1,5

1,25

1,5

1,75

1

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,75

Mg 2+

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,5

0,75

0,75

0,5

Cl ¯

104,0

104,0

105,0

104,5

105,0

105,5

105,5

106,0

106,0

106,5

106,5

106,5

CH3COO¯

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

HCO3¯

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Glucosa, g /l

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1,5

1

Osmol,

mOsm/l

292

293

294

294

294

289

295

296

296

297

300

297


А44.13

А44.14

А44.15

А44.16

А44.17

А44.18

А44.19

А44.20

А44.21

А44.22

А44.23

Na +

139

139

139

142

139

139

139

139

139

139

139


K+

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4


Ca 2+

1,75

1,75

1,25

1,25

1,5

1,5

1,75

1,25

1,5

1,5

1,75


Mg 2+

0,5

0,75

0,5

0,75

0,5

0,75

0,5

0,5

0,5

0,75

0,5


Cl ¯

106,5

107,0

106,5

110,0

107,0

107,5

107,5

107,5

108,0

108,5

108,5


CH3COO¯

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


HCO3¯

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36


Glucosa, g /l

2

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

1


Osmol,

mOsm/l

302

298

297

304

298

302

299

299

300

301

301Опаковка:

Бутилки РЕТ с обем 5 литра.

Показания:

За хемодиализни процедури на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност

Начин на приложение:

Екстракорпорално, с апарат "изкуствен бъбрек" в комбинация с Основен бикарбонатен концентрат за хемодиализа 8,4% или 8,4% Плюс

Начин на отпускане:

За болнична употреба