Унифарм АД - Продукти

Търговско наименование:

ГРУПА КИСЕЛИ БИКАРБОНАТНИ КОНЦЕНТРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА CHD-А13
Етикети:

Състав:

Йонен

състав

Концентрация, mmol/ l

А13.0

А13.1

А13.2

А13.3

А13.4

А13.5

А13.6

А13.7

А13.8

Na +

140

140

138

140

140

140

138

138

138

K+

3

3

3

3

3

3

3

4

4

Ca 2+

1,50

1,75

1,50

1,50

1,75

1,50

1,75

1,50

1,75

Mg 2+

0,50

0,50

0,50

0,75

0,75

0,75

0,50

0,50

0,50

Cl ¯

112

112,5

110

112,5

113

112,5

110,5

111

111

CH3COO¯

3

3

3

2,5

3

3

3

3

3

HCO3¯

32

32

32

32,5

32

32

32

32

32

Glucosa, g /l

0

0

1

1

1

2

1

1

1

Osmol,

mOsm/l

294

295

296

301

302

306

297

298

299


Опаковка:

Бутилки РЕТ с обем 5 литра.

Показания:

За хемодиализни процедури на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност

Начин на приложение:

Екстракорпорално, с апарат "изкуствен бъбрек" в комбинация с Основен бикарбонатен концентрат за хемодиализа 8,4% или 8,4% Плюс

Начин на отпускане:

За болнична употреба