Унифарм АД - Продукти

Търговско наименование:

ГРУПА КИСЕЛИ БИКАРБОНАТНИ КОНЦЕНТРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА CHD-А12
Етикети:

Състав:

Йонен

състав

Концентрация, mmol/ l

А12.0

А12.1

А12.2

А12.3

А12.4

А12.5

А12.6

А12.7

А12.8

А12.9

Na +

138

140

138

138

140

138

138

140

140

138

K+

2

0

1

1

2

2

2

2

2

2

Ca 2+

1,75

1,5

1,5

1,75

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,75

Mg 2+

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,75

0,5

Cl-

109,5

109

108

108,5

111

109

110

111

111,5

109,5

CH3COO¯

3

2,5

3

3

2

3

3

2

3

3

HCO3¯

32

32,5

32

32

33

32

32

33

32

32

Glucosa, g /l

0

1

1

1

0

1

1

1

2

1

Osmol

mOsm/l

289

294

292

293

292

294

296

298

304

295


Опаковка:

Бутилки РЕТ с обем 5 литра.

Показания:

За хемодиализни процедури на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност

Начин на приложение:

Екстракорпорално, с апарат "изкуствен бъбрек" в комбинация с Основен бикарбонатен концентрат за хемодиализа 8,4% или 8,4% Плюс

Начин на отпускане:

За болнична употреба