Унифарм АД - Продукти

Търговско наименование:

ГРУПА КИСЕЛИ БИКАРБОНАТНИ КОНЦЕНТРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА CHD-А11
Етикети:

Състав:

Йонен

състав

Концентрация, mmol/ l

А11.0

А11.1

А11.2

А11.3

А11.4

А11.5

А11.6

А11.7

А11.8

А11.9

А11.10

Na +

140

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

K+

3

1

1

2

2

2

2

2

3

3

4

Ca 2+

1,25

1

1,25

0

1

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Mg 2+

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,5

0,75

0,5

Cl ¯

111,5

107

107,5

106

108

108,5

108,5

109

109,5

110

110,5

CH3COO¯

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

HCO3¯

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Glucosa, g /l

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Osmol,

mOsm/l

293

290

290

288

292

287

293

294

295

296

297


Опаковка:

Бутилки РЕТ с обем 5 литра.

Показания:

За хемодиализни процедури на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност, съпроводена с хиперкалцемия и хиперфосфатемия

Начин на приложение:

Екстракорпорално, с апарат "изкуствен бъбрек" в комбинация с Основен бикарбонатен концентрат за хемодиализа 8,4% или 8,4% Плюс

Начин на отпускане:

За болнична употреба