Унифарм АД

Начало Архив
Акционерите на Унифарм АД гласуваха за разпределяне на дивидент от 2 лв на акция
Четвъртък, 01 Юли 2010
На редовно Общо събрание на акционерите на Унифарм АД, проведено на 22.07.2008 г. от 11 ч. в гр. София, ул. „Трайко Станоев” № 3, беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. и неразпределената печалба от минали години, и определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане, а именно: печалбата за 2007 год. в размер на 524 360 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 6 418 744 лв. или общо 6 943 104 лв. след заделяне на 10% законови резерви да се разпредели както следва: 1 000 000 лв. - по 2/два/ лева за един брой акция за дивидент на акционерите; остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви.

Дивидентът ще се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на Банка ДСК в страната.

За повече информация вижте тук
 
Унифарм раздава по 2 лв. дивидент на акция
Четвъртък, 01 Юли 2010
11 Юни 2008
в. "Пари"
Фармацевтичната компания Унифарм ще раздаде по 2 лв. дивидент на всяка акция. Очаква решението за разпределяне на част от печалбата да бъде гласувано на общото събрание на дружеството на 22 юли 2008 г. При липса на кворум срещата ще се проведе на 6 август.
 
“Унифарм” ще дава по 2 лв. на акция
Четвъртък, 01 Юли 2010
Решението за разпределянето на печалбата предстои да се гласува от акционерите на общо събрание на 22 юли. За миналата година печалбата на фармацевтичната компания е 524 хил. лв., но заедно с нея ще се разпределя и положителният резултат от предишни години, който е над 6 млн. лв. За дивидент ще отидат точно 1 млн. лв., останалите ще бъдат внесени като задължителни и като допълнителни резерви.
 
Унифарм АД излезе на борсата на 26 май 2008 г.
Четвъртък, 01 Юли 2010
"Унифарм: Дойде моментът да удовлетворим акционерите"
- статия на Гергана Михайлова, DarikFinance.bg
Пълният текст прочетете тук.
повече
 
25 г. производство на хемодиализни концентрати
Четвъртък, 01 Юли 2010
През изминалата година фирмата отбеляза 25 г. производство на хемодиализни концентрати и получи сертификат по ISO 9001:2000.

Сертифицирането по ISO 9001:2000 е първата стъпка към хармонизация на медицинските изделия с европейските стандарти - получаване на CE маркировка на концентратите за хемодиализа