Унифарм АД

Начало Актуални съобщения Модернизация и развитие на Унифарм АД
Модернизация и развитие на Унифарм АД
Петък, 02 Юли 2010
Проект № ТМГ -02 -19/09.07.2009. – „Модернизация и развитие на Унифарм АД” към ИАНМСП

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ  ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1