Унифарм АД

Начало Актуални съобщения Палавеев: Очакваме 18 млн. лв. продажби на Унифарм и 1,5 млн. лв. печалба
Палавеев: Очакваме 18 млн. лв. продажби на Унифарм и 1,5 млн. лв. печалба
Петък, 02 Юли 2010
Акционерите на Унифарм гласуваха да бъде разпределен дивидент от печалбата за миналата година в размер на 0,6 лева на акция. За миналата година фармацевтичната компания обяви 230% ръст на печалбата до 1,85 млн. лв. и 8% увеличение на продажбите до 18,7 млн. лв.

За това какви са плановете на Унифарм за настоящата година и какви финансови резултати можем да очакваме от дружеството разговаряме с Огнян Палавеев, председател на Управителния съвет на Унифарм:

- Каква беше целта на двойното увеличение на капитала със собствени средства?

Увеличаването на капитала беше възможно да се направи със собствени средства, като основната цел бе да се повиши ликвидността на акциите на компанията.

- Планирате ли набиране на средства чрез увеличение на капитала с права? Унифарм ще увеличи ли размера на free-float-а и по какъв начин?

Hе планираме набиране на средства чрез увеличаване на капитала с права. Относно размера на free-float-а – това зависи от самата борса.

- Какви по размер инвестиции планирате за настоящата и следващата година и как възнамерявате да ги финансирате?

Унифарм има планирана дългосрочна инвестиционна програма, като наскоро спечели грант от 2,6 млн. лв за реализиране на инвестиция в реконструкция и двойно увеличаване на производствения капацитет. Общата сума на инвестиционния проект е около 5,2 млн лв, като допълнителните средства ще дойдат от финансиране извън компанията.

- Планирате увеличение на производствения капацитет в Таблетен цех – 1 с 500 млн. таблети годишно. Увеличената продукция в резултат на това към чуждите пазари ли ще е насочена или към вътрешния?

Именно това е инвестиционният проект, за който говорим. Допълнителното производства ще бъде насочено както към националния, така и към традиционните външни пазари на фирмата.

- На колко процента от капацитета работи Унифарм в момента и планирате ли неговото увеличение?

На пълен капацитет от 250 млн. таблети, като пазарният потенциал може да поеме доста по-голямо предлагане от страна на Унифарм, поради което ще увеличим производството двойно.

- Какви по размер продажби и нетна печалба очаквате за настоящата година?

Очакваме за тази година нетната печалба да бъде между 1 и 1,5 млн. лева, а приходите от продажби да са около 18 млн. лева.

- Каква е причината за годишния спад на продажбите през първото тримесечие на годината, въпреки ръста на фармацевтичния пазар за същия период с 6,23%?

Забавянето на влизането в сила на новия Позитивен лекарствен списък. Надяваме се това да има единствено временен ефект върху резултатите на фирмата. Все пак данните за първото тримесечие не са достатъчни, за да направим заключение за цялата година, но трябва да се знае, че през настоящия период не може да се очаква значителен ръст на продажбите.

- Очаквате ли новото правителство да заложи на генеричните лекарства, за да спести пари в условията на тежката криза?

Със сигурност новото правителство трябва да подходи към този въпрос много отговорно и да оптимизира разходите за лекарства, като насърчи потребелението на по-евтини и достъпни генерични медикаменти. Именно такива са и препоръките на Европейската комисия към държавите членки – оптимално разпределение на обществените разходи за здравеопазване и лекарства.

- Приемането на Позитивния лекарствен списък от 1 юни 2009 година позитивен ли е за производителите на генерични лекарства и как очаквате да повлияе на продажбите на Унифарм?

Сам по себе си списъкът е позитивен, но неговото ненавременно въвеждане в практиката забави положителните ефекти, които очаквахме.

- Планирате ли експанзия на различни пазари от настоящите?

Продукция на Унифарм присъства на външните пазари, като наш основен партньор в това отношение е Софарма. Целта е както по-дълбоко проникване на настоящите пазари, така и развитие на нови такива.

- Кои са конкурентните предимства на Унифарм в сектора?

Качественото производство, което отговоря на стандартите да Добра проивзодствена практика. Унифарм е и много гъвкав производител и добър партньор за производство на лицензионни продукти.

Също така фирмата покрива портфолио от около 50 лекаствени продукти за различни заболявания и терапевтични категории, като при гастро-интестиналните лекарства е лидер с продукта си Ранитидин. Фирмата е и специализирана и в прозводството на концентрати за хемодиализа, като заема лидерска позиция и в тази категория продукти.

- Какво е характерно за бизнеса с генерични лекарства?

Бизнесът с генерични лекарства расте все по-бързо, тъй като изтичат все повече патенти на оригинални лекарства, след което техните молекули се превръщат в генерични и могат да бъдат произвеждани от други производители.

Генеричните лекарства са по-достъпни за пациентите, поради по-ниските си цени, като предлагат терапевтична ефикасност, идентична с тази на оригиналните си еквиваленти. Именно, поради тази причина, те би трябвало да са предпочитан продукт от държавата и тяхното потребление да бъде насърчавано, както се случва в много европейски държави.

В условията на икономическа криза, генеричните лекарства като икономически по-достъпни са и по-устойчиви на рискове, свързани със спад в потреблението.

- Има ли развитие с продажбата на имота до Елин Пелин?

За съжаление, все още не може да бъдем оптимисти относно пазара на имоти в страната.


Източник - Investor.BG