Унифарм АД

Начало Актуални съобщения Акционерите на Унифарм АД гласуваха за разпределяне на дивидент за 2008 г...
Акционерите на Унифарм АД гласуваха за разпределяне на дивидент за 2008 г...
Петък, 02 Юли 2010
Акционерите на Унифарм АД гласуваха за разпределяне на дивидент за 2008 г. от 0,60 лв на акция
На редовно Общо събрание на акционерите на Унифарм АД, проведено на 23.06.2009 г. от 11 ч. в гр. София, ул. „Трайко Станоев” № 3, беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2008 г. и  неразпределената печалба от минали години, и определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане:

• Печалбата за 2008 г. в размер на 1 527 012,60 лв., след заделяне на 10% за задължителен резерв, се разпределя като 600 000 лв. (по 0,60 лева за 1 /един/ брой акция) ще бъдат изплатени като дивидент на акционерите. Остатъкът от печалбата остава като неразпределена печалба и ще бъде отнесена за допълнителни резерви.
• Дивидентът ще се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Банка ДСК в страната.

За повече информация вижте тук