Унифарм АД

Начало Актуални съобщения Унифарм АД реализира приходи от продажби за над 4 млн. лв. през първите три месеца на 2016 г.
Унифарм АД реализира приходи от продажби за над 4 млн. лв. през първите три месеца на 2016 г.
Вторник, 03 Май 2016

Сумата на приходите от продажби на Унифарм АД за първите три месеца на годината е 4 070 хил. лв. Финансовият отчет показва спад на оперативните разходи с 4%, а тези за амортизация се запазват на същото ниво.

 


Реализираната оперативната печалба е в размер 450 хил. лв. Няма финансови приходи и разходи.


Стойността на активите на дружеството към 31 март 2016г. е 20.6 млн. лв.

Собственият капитал възлиза на 17.8 млн. лв. Счетоводната стойност на една акция от капитала по данни от публикувания отчет е равна на 2,96 лв.


Акционерният капитал на Унифарм АД е 6 млн. лв, разпределен в 6 млн. акции с номинал 1 лв.


Подробна информация за отчета на Унифарм АД след първото тримесечие на

2016 г. може да откриете ТУК.