Унифарм АД

Начало Актуални съобщения Унифарм АД отчита ръст на приходите от продажби след четвъртото тримесечие на 2015 г.
Унифарм АД отчита ръст на приходите от продажби след четвъртото тримесечие на 2015 г.
Четвъртък, 04 Февруари 2016

Ръст от 1,7% на приходите от продажби показва отчета на дружеството към 31 декември 2015г. Сумата на общите приходи достига 19.7 млн. лв.
Печалбата преди данъци възлиза на 1.3 млн. лв., което се равнява на 0.21 лв. за една акция от капитала на дружеството. Оперативната печалба според финансовия отчет след четвъртото тримесечие на 2015г. е 2.8 млн. лв., като амортизационните разходи през годината остават без промяна. Активите на дружеството към края на годината са 20.7 млн. лв., а собственият капитал

17.9 млн. лв.


Счетоводната стойност на една акция от капитала на Унифарм АД по данни от публикувания отчет към 31.12.2015г. е равна на 2,98 лв.


Акционерният капитал на Унифарм АД е 6 млн. лв, разпределен в 6 млн. акции с номинал 1 лв.


Подробна информация за отчета на Унифарм АД след четвъртото тримесечие на

2015 г. може да откриете "ТУК".