Унифарм АД

Начало Актуални съобщения Двойно увеличение на печалбата и ръст на приходите от продажби след четвъртото тримесечие на 2014 г.
Двойно увеличение на печалбата и ръст на приходите от продажби след четвъртото тримесечие на 2014 г.
Понеделник, 02 Февруари 2015

Печалбата преди данъци на Унифарм АД към 31 декември 2014 г. възлиза на 1 969 хил. лв. според публикувания от дружеството финансов отчет.

Покачването спрямо 2013 г. се равнява на 145%. Приходите от продажби нарастват с 12,6% и достигат 18 659 хил. лв. Сумата на общите приходи на Унифарм АД за 2014г. е 19 364 хил. лв, а стойността на активите се увеличава с 757 хил. лв до 21 351 хил. лв. Краткосрочните задължения на дружеството намаляват с половин млн. лв и достигат 1 487 хил. лв.


Счетоводната стойност на една акция от капитала на Унифарм АД по данни от публикувания отчет към 31.12.2014г. е равна на 3,036 лв.

Акционерният капитал на Унифарм АД е 6 млн. лв, разпределен в 6 млн. акции с номинал 1 лв.


Подробна информация за отчета на Унифарм АД след четвъртото тримесечие на 2014 г. може да откриете ТУК.