Унифарм АД

Начало Актуални съобщения Унифарм АД обяви резултатите към 30 юни 2014 г.
Унифарм АД обяви резултатите към 30 юни 2014 г.
Петък, 01 Август 2014

Финансовият отчет на Унифарм АД за второто тримесечие на 2014г. показва ръст на приходите от продажби и на общите активи на дружеството съответно до 9 238 хил. лв и 20 932 хил. лв.

Оперативните разходи се повишават с малко над 7 % спрямо същия период на 2013г. и достигат 8 917 хил. лв.


Нетната печалба към 30.06.2014г. възлиза на 660 хил. лв.

Счетоводната стойност на една акция от капитала на Унифарм АД по данни от публикувания отчет към края на юни 2014г. е равна на 2,83 лв.

Акционерният капитал на Унифарм АД е 6 млн. лв, разпределен в 6 млн. акции с номинал 1 лв.

Подробна информация за отчета на Унифарм АД към второто тримесечие на 2014г. може да откриете ТУК.