Унифарм АД
Начало Актуални съобщения Унифарм АД гласува изплащане на дивидент за 2013г.
Унифарм АД гласува изплащане на дивидент за 2013г.
Понеделник, 23 Юни 2014

ОСА на Унифарм АД взе решение за изплащане на дивидент за 2013г. в общ размер 540000лв.

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 18-06-2014 г. в София. На ОСА е гласуван дивидент за 2013 г. в общ размер на 540000лв. Размер на дивидента за една акция бруто - 0.09 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.0855 лв.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „ДСК” ЕАД  в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание.