Унифарм АД
Начало Актуални съобщения
Успешно приключване на проект: "Квалификация и адаптация на заетите лица в..."
Петък, 02 Юли 2010
На 29.07.2009 г. приключиха обученията на заетите лица в УНИФАРМ АД
повече
 
Палавеев: Очакваме 18 млн. лв. продажби на Унифарм и 1,5 млн. лв. печалба
Петък, 02 Юли 2010
Акционерите на Унифарм гласуваха да бъде разпределен дивидент от печалбата за миналата година в размер на 0,6 лева на акция. За миналата година фармацевтичната компания обяви 230% ръст на печалбата до 1,85 млн. лв. и 8% увеличение на продажбите до 18,7 млн. лв.
повече
 
Модернизация и развитие на Унифарм АД
Петък, 02 Юли 2010
Проект № ТМГ -02 -19/09.07.2009. – „Модернизация и развитие на Унифарм АД” се изпълнява с  финансовата подкрепа на Европейския Съюз и Република България.
повече
 
Акционерите на Унифарм АД гласуваха за разпределяне на дивидент за 2008 г...
Петък, 02 Юли 2010
Акционерите на Унифарм АД гласуваха за разпределяне на дивидент за 2008 г. от 0,60 лв на акция
На редовно Общо събрание на акционерите на Унифарм АД, проведено на 23.06.2009 г. от 11 ч. в гр. София, ул. „Трайко Станоев” № 3, беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2008 г. и  неразпределената печалба от минали години, и определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане:
повече
 
Връчване на сертификати на успешно завършилите обучение по фармация за ...
Петък, 02 Юли 2010
Връчване на сертификати на успешно завършилите обучение по фармация за нефармацевти и информационни технологии.
повече
 
Унифарм отпразнува 25 години таблетно производство
Петък, 02 Юли 2010
По време на тържествената част, в заседателната зала на хотела, маг. фарм. Атанас Стефанов, началник таблетен цех представи историята на фирмата преди приватизацията, а маг. фарм. Владимир Илиев, заместник директор, говори за развитието на Унифарм в годините след това.
повече
 
Унифарм работи по проект за развитие на човешките ресурси
Петък, 02 Юли 2010
УНИФАРМ АД работи по договор ESF-2101-01-11011 за повишаване на адаптивността и производителността на своите служители. Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския социален фонд и правителството на Република България по Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси". В програмата участват 57 служители от всички структурни звена на компанията.
повече
 
Унифарм представи резулатите за четвъртото тримесечие на 2008 г.
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм представи резулатите за четвъртото тримесечие на 2008 г.

Унифарм представи резулатите за четвъртото тримесечие на 2008 г.


На 29.01.08 в Унифарм АД се проведе среща с представители на медиите, с цел представяне на финансовите резултати на дружеството за четвъртото тримесечие на 2008 г.

За периода 01.01.2008 – 31.12.2008 г. Унифарм АД постигна 8.3% ръст на приходите от продажби на лекарствени продукти, спрямо същия период на 2007 г. Нетната печалба за посочения период отбелязва ръст от 230% спрямо предходната година.

Вижте презентация за четвъртото тримесечие на 2008 г., представена от д-р Огнян Палавеев - изпълнителен директор на Унифарм АД и г-н Росен Казаков - директор "Връзки с инвеститорите".
 
Увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв. е вписано в...
Петък, 02 Юли 2010

Увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв. е вписано в Търговския регистър и Централния Депозитар.


Решението за увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв., взето на проведено ИОСА на 26.11.2008 г., е вписано в Търговския регистър и Централния Депозитар.

Увеличаването на капитала е със собствени средства. Сумата, с която се увеличава капитала на дружеството е на обща стойност 500 000 /петстотин хиляди/ лева и е формирана от собствени средства.

Акционерите без клиентски сметки могат да пълучат депозитарните си разписки в офиса на Унифарм, Дирекция "Връзки с инвеститорите".
 
Унифарм АД с 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г.
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм АД с 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г.


Унифарм АД отбелязва 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г., спрямо същия период на предходната година. Приходите от продажба на продукция са нарастнали с 6.6% спрямо предходния период.

През отчетния период дружеството е внедрило в производство нов продукт – Депрексор, за лечение на заболявания на Централната нервна система, като са подобрени производствените технологи на три продукта – Кетотифен, Пираминол и Тамоксифен. В процес на разработка са нови разтвори за хемодиализа, като дружеството получи от Изпълнителната агенция по лекарствата и лиценз за производството на сиропи.

Унифарм АД получи регистрации за продажба на Мовикс таблетки в Армения и Казахстан, Правастатин Унифарм – в Полша и Тунис, и Пентоксифарм в Средна Азия. Предстои регистрация на Правастатин в Сърбия.

За повече информация вижте финансовия отчет и междинния доклад за дейността на дружеството
 
«НачалоПредишна12345СледващаКрай»

Страница 4 от 5